Servei de Consergeria i Porteria

Consergeria i porteria permanents

SERVI-SENT, S.L. cobrirà amb total garantia les seves necessitats de consergeria i/o porteria, durant les 24 hores del dia, tant sigui en dies feiners com en festius.
Els nostres porters tenen la formació necessària per desenvolupar no només les funcions de consergeria sinó també de neteja, manteniment de jardins i piscines, i recollida d’escombraries.

Tot tipus d'edificis

Actualment oferim serveis de porteria i consergeria a gran varietat de clients a Barcelona i província: Des de finques de veïns fins a naus industrials passant per edificis corporatius. Coneixem les necessitats de cada tiups de client i escoltem les particularitats de cada cas per assegurar que els nostres empleats ofereixen allò que cada porteria i consergeria necessita.